افشارنادری3
بامداد 1382/5/7 فرداد 1395 Home page Home page افشار نادری خاوری آرمین – 1382/12/27 آذین – 1350/10/10  همسر: محمد آرا – 1342 آبتین – 10 آذر 1345 همسر: آیه حمیدیان 1347/12/10 فریدون 1311/7/30- 1398 همسر : پری دخت خاوری 1315