نیکنام
حاج عبدالخالق حاج حسن Home page Home page افشار نادری مهذب عبدالله نیکنام تهرانی همسر :مهین دخت افشار نادری دکتر محمود نیکنام تهرانی همسر: ملوک اردلان لادن-  همسر: ایرج مصباحی فرزندان: فرزاد 1366 و کیوان 1371 پری- 1327 همسر:جعفر مهذب فرزندان: ستاره و آرش پروانه- 1328  همسر: تکین فریدی فرزندان: غزاله و محمودرضا