سیار
هانا- 1385 ویه را مارتین مهران- 1345-1365 سوزان- 1367 کاوه- 1333 کیوان- 1359 آنیتا-1378 (1999/9/9) بهروز- 1344 همسر: پروانه بهزاد- آذر 1339 همسر: گابریلا عباسقلی خان میلان- 1388 دارین- 1386 پریسا- 1346 همسر: هادی طاهری بابک - 1339 Home page Home page افشار نادری سید عبدالله خان سیار همسر: طوبی /نوابه افشار نادری نصرالله- 1304 همسر: محترم زربخت فضل الله- 1319 همسر: ماری پیر-1320-1385 فتح الله- 1306-مرداد 1388 هما- 1326 غلامعلی- 1302-138? همسر: گلریز افسر/خدیجه- 1312 همسر: احمد آصفی