خانواده افشار نادری

این تارنما به منظورمعرفی خانواده افشار نادری و نیاکان و خانواده های وابسته به آن راه انداری شده است. مهم ترین منبعی که در تنظیم شجره نامه مورد استفاده قرار گرفته، یادنامه ای از اسماعیل میرزا افشار نادری است که خاطرات و اطلاعات او را تا زمان درگذشتش (1307 خورشیدی) در بر می گیرد. سایر اطلاعات خانوادگی را با پرس و جو و کمک و راهنمایی تعدادی از اقوام دور و نزدیک گرد آورده و با تلفیق دانسته های شخصی و عکس هایی از آلبوم های خانوادگی فراهم کرده ام. هنوز هم مطالب افزودنی بسیاری باقی مانده که تلاش خواهد شد به تدریج به این تارنما اضافه شود. با تکمیل مطالب و رفع کمبود ها به لطف و راهنمایی های اقوام و عزیزانی که با مشاهده این تارنما و بخصوص بخش شجره نامه، کاستی هایی مشاهده کرده اند، کار دقیق تر و پربارتری ارائه خواهد شد. ارسال اطلاعاتی هر چند جزئی و محدود، یادآوری و ارسال نام های فراموش شده، تاریخ تولدها و مرگ افراد و نسبت های خانوادگی ناگفته و فرستادن عکس از اعضای این خانواده بزرگ، بی شک، مرا در تکمیل این مجموعه یاری می رساند . ثبت ونگهداری این اطلاعات ، خاطره نیاکان و خویشان کنونی را نزد فرزندان و نسل های بعدی به یادگار خواهد گذاشت.

با سپاس/ علی افشار نادریردیف جلو: داود میرزا اول و اسماعیل میرزا
Davoud mirza
داود میرزا اول
اسماعیل میرزا،داود میرزا،نادر و غلامرضا افشار نادری
اسماعیل میرزا،داود میرزا،نادر و غلامرضا افشار نادری
اسماعیل میرزا
اسماعیل میرزا


آخرین ویرایش: اردیبهشت 1398